Värna om avloppet

Avloppet är en av de viktiga livslinjerna för ett hus och något vi lätt tar för givet så länge det fungerar. Medan ett avlopp i regel har en ganska lång livslängd överlever de inte i all framtid. Men hur vi hanterar avloppet kan fortfarande ha en betydande roll i hur länge det dröjer innan man behöver byta det.

Det vi själva kan göra för avloppet börjar och slutar egentligen med vad vi spolar ned i det. Våra avlopp är designade för att hantera väldigt begränsade saker och situationer. Toaletter ska exempelvis inte behöva hantera något annat är vår avföring och toalettpapper.

Och det vi spolar ned i köket bör helst inte vara något annat än vattnet. Vaskrensaren finns så klart på plats för att fånga upp matrester så vi kan kasta dem i soporna. Men allt flytande vi häller bort kommer åka direkt ned i avloppet och matfett är något som har orsakat sin beskärda del av stopp djupt ner i avloppet som måste åtgärdas av fackmän.

Underhåll av avloppet är inte något gemene man är utrustad att hantera. Vill man dock veta om några åtgärder behövs är det klokt att emellanåt anlita ett företag som Allmänna Rörjouren som kan utföra en kamera inspektion av avloppet. Eventuella brister kan då upptäckas innan rören börjar läcka och det finns metoder som relining som kan laga rör utan att behöva byta ut dem.

Man kan också utföra så kallade underhållsspolningar som betyder att man högtrycksspolar avloppet rent med vanligt vatten. Tack vare det höga trycket blir röret mer eller mindre ”slipat” från insidan och det kan avlägsna allt från härdat matfett till rost.

Att vara mer noga med vad man spolar ned är således det bästa man kan göra själv. Men att låta en fackman utföra underhållande åtgärder som en spolning kan också förlänga livet på rören.